LEI-tjänsteleverantörer

En LEI-tjänsteleverantör är ett företag som erbjuder och tillhandahåller en tjänst för registrering av lei-kod. Det är nödvändigtvis inte LEI-tjänsteleverantören som utfärdar själva lei-koden. Istället är varje tjänsteleverantör kopplad till en så kallad Local Operating Unit (LOU) och/eller en registreringsagent. LOU är den aktör som utfärdar LEI nummer i enlighet med ISO 17442:2012 standarden. Det är även dessa enheter som laddar upp informationen om LEI till GLEIF som är organisationen bakom LEI-systemet.

Vad gör en LEI-tjänsteleverantör?

Huvudfokus för en LEI-tjänsteleverantör är att ge marknaden (företag, organisationer, bostadsrättsföreningar och stiftelser) tillgång till lei-registrering. Man tillhandahåller en plattform för både registrering, förnyelse och överföring av lei nummer. Detta för att företag och andra aktörer ska kunna fortsätta göra säkra transaktioner på den europeiska värdepappersmarknaden. Ett lei-nummer är nämligen obligatoriskt för juridiska personer som köper- och säljer värdepapper i Europa. Med anledning av detta är det viktigt att tjänsten för registrering finns lättillgänglig i de länder som berörs av LEI.

Utöver att tillhandahålla en registreringstjänst har man som LEI-tjänsteleverantör även ansvar att informera juridiska personer om Legal Entity Identifier och förenkla processen för lei-registrering. I detta ansvar ingår även att vara behjälplig vid eventuella frågor eller problem.

Som tjänsteleverantör för LEI ska man även tillhandahålla säkra betalningslösningar kopplade till registreringen- eller förnyelsen. Vidare ska man kunna hämta in data från berörda myndigheter så som Skatteverket och Bolagsverket. Tjänsteleverantören ska även kunna validera att inlämnade uppgifter är korrekta.

Svenska LEI-tjänsteleverantörer
I Sverige finns det enbart ett fåtal LEI-tjänsteleverantörer

Svenska registreringsagenter

I Sverige finns det endast ett fåtal LEI-tjänsteleverantörer. Vissa av dessa är även officiella registreringsagenter vilket innebär att de har en direkt anknytning till en specifik LOU. Exempel på sådana är LEI Register, LEI Service Sverige, SverigeLEI, Netlei och NordLEI. Vilken LOU varje officiell registreringsagent är knuten till varierar. I Sverige kan det vara alltifrån RapidLEI till Bloomberg och GMEI Utility.

Det krävs dock inte att man är en officiell registreringsagent för att kunna tillhandahålla en tjänst för lei-registrering. Istället kan man också välja att enbart vara LEI-tjänsteleverantör och använda en plattform från en registreringsagent. Så är fallet för Leiregister.se där man genom en teknisk lösning kan använda en registrering från LEI Register. Detta är dock inget som gör att tjänsten är mindre tillförlitlig. Istället är processen densamma som om du skulle vänt dig direkt till den officiella registreringsagenten.

Viktigt att jämföra leverantörer

Då hela systemet med LEI är relativt nytt samt att det inte var länge sedan som kraven infördes så är det många som fortfarande är osäkra på hur lei-registrering går till. I Sverige har det länge funnits en uppfattning om att det enbart är en aktör som får erbjuda registrering- och förnyelse av lei-nummer. Detta är helt felaktigt och något som lett till att många företag idag betalar för mycket för sin leikod. Som företagare har du rätt att välja vilken LEI-tjänsteleverantör du vill vända dig till för att registrera- och förnya leikod.

Eftersom den LEI-tjänsteleverantör som var först ut på marknaden tog ett högt pris för leikod så har många svenskar fått uppfattningen om att LEI måste vara dyrt. Men faktum är att den avgift som ska in till GLEIF när du registrerar leikod är densamma oavsett vilken registreringsagent du vänder dig till. Resterande kostnad är för administration och där finns det stora summor att spara genom att jämföra LEI-leverantörer. Vi på Leiregister.se erbjuder en av markadens billigaste priser för LEI. Hos oss kan du registrera- och förnya leikod för 5 år till halva priset mot vad den marknadsledande aktören tar.