Allmänna villkor

LEI-tjänsten som återfinns på Leiregister.se tillhandahålls av LEI Register OU (LEI-nummer 894500SMOMUFH0UZXT46). LEI Register OU är en LEI-registreringsagent. LEI Register OU verkar i Sverige under varumärket LEI Register™. Leiregister.se erbjuder enbart en plattform för den tjänst som tillhandahålls av LEI Register™. Därför är det de allmänna villkor som LEI Register™ har som gäller vid registrering, förnyelse eller överföring av LEI-nummer. Dessa allmänna villkor återfinns nedan.

1. Ny LEI, LEI-förnyelse eller LEI-överföringsprocess

1.1 För att ansöka om ett LEI-nummer / förnya ett befintligt nummer eller överföra ett LEI-nummer under vår ledning fyll i det relevanta ansökningsformuläret, skicka in dina uppgifter och betala för tjänsten med kreditkort, PayPal eller banköverföring. 

1.2. Sökanden samtycker till att när de skickar in formuläret accepterar de villkoren för LEI Register™. Sökanden bekräftar att de har fullständig rättighet att ansöka om ett LEI-nummer för den juridiska enhetens vägnar. Den sökande bekräftar att de uppgifter som lämnats är korrekta och att de är medvetna om att deras kontaktuppgifter kan delas med LOU (Local Operation Unit). 

1.3 Den nya LEI-sökanden ger fullständiga rättigheter till LEI Register™ att ansöka om en LEI-nummer för den juridiska enhetens räkning. LEI-förnyelseansökan ger alla rättigheter till LEI Register™ att förnya LEI-nummret för den juridiska enhetens räkning. LEI-överföringssökande ger tillstånd att överföra sitt LEI-nummer under vår ledning. LEI-överföringssökande är medveten om att LEI-överföring innebär / kan innebära en förändring av LOU. 

1.3.1 Den sökande är medveten och samtycker till att ge fullständiga rättigheter till LEI Register™ för att underteckna villkoren för den valda LOU-leverantören. Till exempel kan användarvillkoren för RapidLEI hittas här. Servicevillkoren för LOU-leverantörer är oftast lika eftersom de alla följer GLEIFs riktlinjer. 

1.4. LEI Register™ startar med LEI-registreringsprocessen strax efter att kunden har betalat. Den sökande är medveten om att de kan kontaktas för att tillhandahålla ett auktoriseringsbrev (fullmakt) eller något annat bevis på att den sökande har behörighet att ansöka om ett LEI-nummer på uppdrag av den juridiska enheten. Den sökande är medveten om att LEI Register™ inte kan fortsätta med ansökan om dessa dokument uteblir och inget sådant tillstånd presenteras. Om sökanden inte tillhandahåller sådan dokumentation behåller LEI Register™ rätten att inte utfärda några återbetalningar.

1.5 LEI Register™ kan också kontakta kunden för att tillhandahålla ytterligare bevisdokument angående registreringen av den juridiska enheten eller dokument som bekräfta att den eller de personerna har rätt att företräda den juridiska enheten. Den sökande är medveten om att om denna förfrågas och inga sådana dokument presenteras till LEI Register™ inte kan fortsätta med ansökan. Om sökanden inte tillhandahåller sådan dokumentation behåller LEI Register™ rätten att inte utfärda några återbetalningar.

1.6 LEI-numret tillhandahålls så snart som möjligt efter det att betalningen har slutförts. I de flesta fall kommer LEI-numret att utfärdas på mindre än 24 timmar. I vissa sällsynta fall kan det dock ta upp till en hel vecka. LEI-förnyelse eller överföringsprocess kan ta upp till sju dagar. När LEI-numret har utfärdats eller förnyats skickas ett e-postmeddelande med en faktura att skickas till den e-postadress som anges av den sökande.

1.7 Sökanden är medveten och samtycker till att ansökan kommer att räknas som slutgiltig efter det att uppgifterna har lämnats in och betalningen har gjorts. Om klienten har lämnat in en ansökan om ett nytt LEI-nummer, eller beställt en LEI-förnyelse eller överföring och klienten har accepterat villkoren, anses ansökan vara slutlig och det är inte möjligt för klienten att återkalla ansökan. Om den sökande har lämnat tillräckligt med information för att tillhandahålla ett nytt LEI-nummer kan processen inte stoppas och LEI-numret kommer att utfärdas.

2. Flerårskontrakt 

För att underlätta för kunderna erbjuder LEI Register™ möjligheten att förskottsbetala förnyelseavgiften i förväg i upp till 5 år.

2.1 Om klienten har köpt LEI-förnyelsetjänst för flera år kommer LEI Register™ att täcka förnyelseskostnaden för den period som köpts och förnya företagets data i databasen GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) årligen baserat på uppgifterna i det offentliga företaget register. Klienten accepterar att uppgifterna om LEI-numret automatiskt kommer att korrigeras enligt de officiella enhetsregistreringsdokumenten om de har ändrats jämfört med tidigare dataregister i GLEIF-databasen.

2.2 Klienten samtycker till att meddela LEI Register™ i händelse av att det har skett en förändring av data som inte kan valideras från offentliga företagsregister (t.ex. nivå 2-data som ska validera moderföretaget eller Ultimate Parent Entity). LEI Register™ kommer att ändra uppgifterna i enlighet därmed genom relevant LOU.

2.3 Om signeringsmyndigheten har ändrats under den automatiska förnyelseperioden kommer LEI Register™ att be om ett nytt auktoriseringsbrev från en relevant signaturmyndighet. Om klienten inte tillhandahåller ett signerat auktoriseringsbrev från den berörda personen kan LEI Register™ inte fortsätta med den automatiska förnyelsen. LEI-numret kommer att förnyas när kunden tillhandahåller ett auktoriseringsbrev från företagets juridiska representant eller kan bevisa att han / hon har behörighet att underteckna auktoriseringsformuläret. 

2.4 Om inget auktoriseringsbrev presenteras under 60 dagar har LEI Register™ rätten att säga upp det fleråriga avtalet och inga återbetalningar kommer att utfärdas.

2.5 Om klienten beställer en flerårig förnyelse av sitt LEI-nummer (t.ex. ett avtal gällande 5 år) och senare upptäcker att de inte behöver någon aktivt LEI-nummer längre eller vill överföra sitt LEI-nummer till en annan LEI-tjänsteleverantör, är överföring möjlig, flerårskontraktet kommer automatiskt att annulleras men kunden är inte berättigad till återbetalning.

2,6. Oavsett om klienten har köpt förnyelsetjänsten under flera år (2-5) kommer LEI-datan att uppdateras årligen. Därför är ”NÄSTA FÖRNYELSEDATUM ” i GLEIF-databasen vanligtvis tiden för LEI-emission / sista förnyelse + 365 dagar, men aldrig mer än 425 dagar i framtiden. 

3.Snabbspår

Snabbspår är endast för nya LEI-klienter. Snabbspårs-tjänsten stöder juridiska personer som är registrerade hos företag som inte har eller rapporterar nivå 2-uppgifter. Om klienten kvalificerar sig för detta alternativ kommer det att presenteras vid kassasidan. Om detta inte finns ett alternativ att välja så hittade vi inte en matchning mellan företagets registreringsnummer i databasen eller någon rapporterad struktur i ansökan. I detta fall behandlas LEI-ansökan som en vanlig ansökan.

3.1 Om snabbspårsalternativet visas på kassasidan är det gratis med fleråriga kontrakt. För ettårskontrakt debiteras en extra avgift på 30 GBP för snabbspårsalternativet. 

3.2 LEI Register™ garanterar att tillhandahålla nytt LEI-numer på 3 timmar för snabbspårs-kunder.

3.3 Om LEI Register™ inte levererar LEI på 3 timmar återbetalas tilläggsavgiften för snabbspårs-tjänsten. Eftersom vi inte ber om en tilläggsavgift för snabbspårs-tjänster för flerårskontrakt kommer inga återbetalningar att ges ut för fleråriga kunder. 

3.4 LEI Register™ kommer att göra rimliga ansträngningar för att tillhandahålla LEI-numret inom den utlovade tidsramen.

4.Avgifter och återbetalningspolicy

Avgifter för att beställa ett nytt LEI-nummer, överföra ett LEI-nummer eller förnya ett LEI-nummer kan hittas under avsnittet ”LEI-kostnader” på denna webbsida eller från denna länk. LEI Register™ har rätt att debitera en återbetalningsavgift på 30 GBP per återbetalning. Tillägg för snabbspårnings-tjänsten är 30 GBP. 

4.1 LEI Register™ har rätt att neka återbetalning om:

4.1.1 Köpet har räknats som slutgiltigt.

4.1.2 Klienten överför LEI-numret till en annan tjänsteleverantör. 

4.1.3. Klienten misslyckas med att lämna in bevis för godkännande, bevis på registrering av juridisk person eller annan dokumentation som krävs för att utfärda / överföra eller förnya LEI-numret under 60 dagar sedan ansökan har lämnats in. 

5.Gällande lag

Detta avtal och alla tvister eller fordringar (inklusive icke-kontraktsmässiga tvister eller anspråk) som uppstår till följd av eller i samband med det eller dess ämne eller bildning ska regleras av och tolkas i enlighet med lagen i England och Wales.

Slutliga villkor

Klienten är ensam ansvarig för alla LEI-nummerrelaterade aktiviteter som är anslutna till den juridiska enheten som de representerar. LEI Register™ ansvarar inte på något sätt för eventuella skador relaterade till våra LEI-tjänster

LEI Register fungerar som en LEI-registreringsagent i klientens namn och samarbetar med GLEIF-ackrediterade LOU för att beställa, förnya eller överföra LEI-nummer för sina kunders räkning.

LEI Register förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i dess villkor. Ett dokument som beskriver de nuvarande villkoren kan alltid hittas på www.leiregister.se.