Nytt krav på LEI för kapitalförsäkringar

Från och med den 1 juli träder ett nytt krav i kraft gällande LEI för juridiska personer som handlar värdepapper i kapitalförsäkringar. För att identifiera huvudmän i transaktioner där ena parten utgörs av en KF ställer Finanansinspektionen krav på LEI-kod. Genom det nya kravet blir det enklare för Finansinspektionen att utreda misstänkt marknadsmissbruk. Det blir också enklare att säkerställa parter i transaktionsrapporter.

Finansinspektionen meddelande nyligen att juridiska personer som använder kapitalförsäkringar nu måste skaffa en LEI-kod. Detta för att kunna fortsätta handla med finansiella instrument via sina kapitalförsäkringsdepåer. Kravet träder i kraft den 1 juli 2023 och syftar till att stärka insynen och spårbarheten inom finanssektorn.

Gäller enbart nya transaktioner

En kapitalförsäkring är en försäkringsform som innebär att försäkringstagaren placerar sina tillgångar i olika finansiella instrument. Det kan vara aktier, fonder eller andra typer av investeringar. Tidigare har juridiska personer som enbart handlar i kapitalförsäkringar varit befriade från kravet på Legal Entity Identifier. Detta är alltså något som upphör att gälla i och med Finansinspektionens nya regler.

Finansinspektionens beslut att införa kravet på LEI-kod för juridiska personer grundar sig i behovet att kunna bedriva effektiva utredningar vid misstänkt marknadsmissbruk. För att kunna identifiera slutkunden och beslutsfattaren i transaktionerna krävs en tydlig identifiering. Genom användandet av LEI kan alla juridiska personer enkelt identifieras vilket möjliggör spårbarhet och insyn i transaktionsflödet.

Kravet gäller dock bara nya transaktioner och kapitalförsäkringar. Detta innebär för dig som redan har en kapitalförsäkring att du kan avsluta eller justera befintliga positioner utan att en LEI-kod är nödvändig.

LEI kod kapitalförsäkring

Försäkringsbolagets LEI fortfarande aktiv

Det är försäkringsbolaget som formellt äger de finansiella instrumenten som placerats inom kapitalförsäkringen. Därför kommer försäkringsbolagets LEI-kod fortfarande att användas för att identifiera köpare och säljare i transaktionerna. Det nya kravet gäller endast för att identifiera själva beslutsfattaren i transaktionerna.

Handlar du med aktier eller andra värdepapper inom en kapitalförsäkring, så kan du enkelt registrera LEI via oss på Leiregister.se. Vi erbjuder konkurrenskraftiga priser för LEI och är även behjälpliga om du skulle ha några frågor under registreringsprocessen. Det är viktigt att du med kapitalförsäkring vidtar åtgärder i god tid för att inte riskera att bli nekad en transaktion. Att banken kräver LEI vid värdepapperstransaktioner mellan juridiska personer tillhör standard. Detta gäller även för dig som handlar aktier och andra värdepapper via Avanza eller Nordnet.