NordLEI – hur fungerar NordLEI?

NordLEI är en GLEIF ackrediterad LOU. Företaget erbjuder utförande av LEI i flera jurisdiktioner. Med anledning av att företaget var först ut med att erbjuda registrering av LEI i Sverige är kännedomen om NordLEI stor. Under många år dominerade NordLEI den nordiska marknaden för leikod-registrering och man har i skrivande stund tagit emot långt över 100 000 ansökningar. På grund av att NordLEI var först ut i Sverige med LEI-service är det många svenskar som tror att NordLEI är det enda alternativet. Men faktum är att det finns flertalet tjänsteleverantörer att vända sig till för att registrera- och förnya LEI. Det är dock enbart NordLEI som är en ackrediterad LOU vilket gör att många fortfarande vänder sig till NordLEI när de ska förnya sin LEI.

Vad gör NordLEI?

Då NordLEI är en GLEIF ackrediterad LOU så arbetar man både med att erbjuda registrering- och förnyelse av lei-kod till företag och organisationer i bland annat Sverige, Norge, Danmark, Storbritannien och Italien. Men man erbjuder även datalagring och utfärdande av LEI-koder. Innan NordLEI ackrediterades så var företaget en officiell registreringsagent till GMEI Utility som är en välkänd LOU. Man nu har företaget alltså själv rätt att utfärda LEI koder på den Skandinaviska marknaden.

NordLEI
NordLEI är en framstående GLEIF ackrediterad LOU i Norden

Priser hos NordLEI

Då NordLEI har en framstående position på den nordiska marknaden för LEI kan man ta ett något högre pris än nyare aktörer. Det framgår inte på NordLEIs hemsida om priserna är exklusive eller inklusive moms. När det gäller prisstrukturen hos NordLEI så har man olika priser för registrering- och förnyelse av leikod.

För den som vill registrera en LEI hos NordLEI så är priset man betalar första året 999 kr. Vill man istället förlänga en befintlig kod så är priset 799 kr. Vill man ha en LEI-expressförnyelse så får man betala 400 kr extra för detta. Den som vill överföra ett LEI-nummer från en annan tjänsteleverantör kan göra detta kostnadsfritt.

(Priser granskade 2022-12-08)

Tjänster hos NordLEI

NordLEI erbjuder dig idag att registrera, förnya samt överföra befintlig LEI. Detta kan du göra med en enskild kod men du har även möjlighet att göra en bulk-ansökan. Detta innebär att du kan registrera- eller förnya flertalet LEI i en enda ansökan. Bulk-ansökan sker manuellt genom att du får skicka in ett excel-dokument via företagets portal. NordLEI själva rekommenderar detta alternativ för den som har tio eller fler koder att förnya.

NordLEI stödjer processer för banker, fondbolag och redovisningsbyrårer som arbetar med assisterad registrering av LEI. Detta genom bulk-ansökan som beskrevs ovan. Vidare erbjuder man lokal kundtjänst i alla de länder man verkar. Man finns även behjälpliga med expertis vid regulatoriska frågor.