NordLEI – hur fungerar NordLEI?

NordLEI är en officiell registreringsagent till GMEI Utility. Företaget erbjuder en tjänst för registrering- och förnyelse av lei-nummer. Med anledning av att företaget var först ut med att erbjuda registrering av LEI i Sverige är kännedomen om NordLEI stor. Under många år dominerade NordLEI den nordiska marknaden för leikod-registrering och man har i skrivande stund tagit emot långt över 100 000 ansökningar. På grund av att NordLEI var först ut i Sverige med LEI-service är det många svenskar som tror att NordLEI är det enda alternativet. Men faktum är att det finns flertalet tjänsteleverantörer att vända sig till för att registrera- och förnya LEI. Trots detta är NordLEI fortfarande en registreringsagent som många svenska företag och organisationer vänder sig till när det är dags att förnya sin LEI.

Vad gör NordLEI?

Då NordLEI är en LEI-tjänsteleverantör så arbetar man främst med att erbjuda registrering- och förnyelse av lei-kod till företag och organisationer i bland annat Sverige, Norge, Danmark, Storbritannien och Italien. Man är officiell registreringsagent till GMEI Utility som är en så kallad LOU. LOU står för Local Operating Unit och är den aktör som utfärdar själva lei-koden som kunden registrerar. GMEI Utility är ackrediterade av GLEIF och har således rätt att utfärda lei-koder i enlighet med  ISO 17442:2012. För den som vill är det även möjligt att registrera sin LEI-kod direkt hos GMEI Utility.

GMEI Utility utfärdar LEI medan NordLEI sköter administrationen kring registreringen av koden. Genom samarbetet med GMEI Utility har man bundit sig till att bedriva verksamhet i enlighet med det ramverk som framtagits av ROC. På så sätt kan du vara säker på att allt går rätt till när du registrerar- och förnyar LEI hos NordLEI.

NordLEI
NordLEI är en framstående LEI-tjänsteleverantör i Norden

Priser hos NordLEI

Då NordLEI har en framstående position på den nordiska marknaden för LEI kan man ta ett något högre pris än nyare aktörer. Priserna är dessutom exklusive den obligatoriska avgiften till GLEIF vilket har upprört en del kunder. Om du ska registrera LEI hos NordLEI behöver du således ha i åtanke att 120 kr tillkommer. Vidare är priserna man presenterar på hemsidan exklusive tillämplig moms vilket också kan vara bra att veta. När det gäller prisstrukturen hos NordLEI så har man olika priser för registrering- och förnyelse av leikod.

För den som vill registrera en LEI hos NordLEI så är priset man betalar första året 999 kr. Utöver denna summa tillkommer en avgift på 100 kr samt tillämplig moms. Vill man istället förlänga en befintlig kod så är priset 700 kr + avgiften till GLEIF på 100 kr. Den som vill överföra ett LEI-nummer från en annan tjänsteleverantör kan göra detta kostnadsfritt.

Struktur lei-system
Struktur över LEI-system med GLEIF, LOU:s och tjänsteleverantörer

Tjänster hos NordLEI

NordLEI erbjuder dig idag att registrera, förnya samt överföra befintlig LEI. Detta kan du göra med en enskild kod men du har även möjlighet att göra en bulk-ansökan. Detta innebär att du kan registrera- eller förnya flertalet LEI i en enda ansökan. Bulk-ansökan sker manuellt genom att du får skicka in ett excel-dokument via företagets portal. NordLEI själva rekommenderar detta alternativ för den som har tio eller fler koder att förnya.

NordLEI stödjer processer för banker, fondbolag och redovisningsbyrårer som arbetar med assisterad registrering av LEI. Detta genom bulk-ansökan som beskrevs ovan. Vidare erbjuder man lokal kundtjänst i alla de länder man verkar. Man finns även behjälpliga med expertis vid regulatoriska frågor.