LEI för olika juridiska personer

Det här med LEI kod kan verka förvirrande för många som inte är insatta i ämnet. Vi på LEI Registrering får dagligen frågor från svenskar som undrar vad som gäller för just deras företag eller organisation. Med anledning av detta har vi här sammanställt information om vad som gäller för LEI när det kommer till olika juridiska personer. Notera dock att ett LEI-nummer först blir relevant om/när det förekommer värdepapperstransaktioner inom enheten. Sker inga sådana transaktioner krävs det inte heller någon LEI kod.

LEI aktiebolag

Har du ett aktiebolag där finansiella transaktioner ingår i verksamheten så krävs en giltig LEI kod. Detta med undantag för kapitalförsäkringar. Detsamma gäller för aktiebolag som handlar FX-terminer som enbart gör det i syfte att underlätta betalningen för tjänster och varor.

För att registrera LEI kan du använda vårt formulär och börja med att skriva in organisationsnummer eller företagsnamn. Vårt system kommer då att matcha informationen med den information som återfinns i Bolagsverkets databas.

Ingår ditt aktiebolag i en koncern med en moderorganisation så kan bolaget använda sig av moderbolagets LEI. Detsamma gäller filialer inom en och samma koncern. Detta i de fall bolagen inte räknas som separata juridiska personer.

LEI juridiska personer
Det kan vara krångligt att veta vad som gäller angående LEI för olika juridiska personer

LEI kommanditbolag

Har du ett kommanditbolag som handlar med värdepapper så gäller samma regler som för aktiebolag. Handlar ditt kommanditbolag med finansiella instrument så som obligationer, aktier eller ETF:er krävs alltså en giltig LEI-kod. Har du en inaktiv LEI så kan du förnya LEI kod här.

Har ditt kommanditbolag ännu inget aktivt LEI-nummer så kan bolaget nekas att köpa och sälja värdepapper på den europeiska marknaden. Du kan då registrera en ny LEI kod här på Leiregister.se. Registreringen tar enbart 2 minuter att genomföra och du får din kod redan samma dag.

LEI handelsbolag

Även handelsbolag omfattas av värdepappersregelverket MiFIR/MiFID2. Vill du kunna handla med värdepapper i ditt handelsbolag måste du såldes ha ett giltigt LEI-nummer. Är du osäker på om ditt handelsbolag har ett LEI-nummer eller inte så kan du göra en sökning i databasen hos GLEIF. Där återfinns samtliga LEI-nummer som är utfärdade. Du kan även se om LEI koden är aktiv eller om den är utgången. I det senare fallet krävs en förnyelse av LEI för att ditt handelsbolag ska kunna fortsätta med handel på värdepappersmarknaden.

LEI enskild firma

Har du en enskild firma och handlar med derivatinstrument så krävs det ett LEI-nummer. Vid dessa typer av transaktioner krävs det också att företagets motpart i transaktionen innehar en LEI kod. LEI krävs dock inte för de enskilda firmor som handlar med övriga finansiella instrument som aktier eller obligationer. Då räcker det med ett så kallad NID-nummer. Ett NID-nummer är likt en LEI en global identifieringskod. Men medan LEI är för företag och organsationer är NID för privatpersoner. Förkortningen NID står för National Client Identifier.

Har du en enskild firma så är det NID-nummer SE följt av ditt personnummer.

LEI stiftelse

Har du en stiftelse så behöver du också ha en LEI-kod för att kunna handla med derivat och andra värdepapper. Detta då en stiftelse räknas som en egen juridisk person. Eftersom stiftelser inte finns registrerade hos Bolagsverket utan registreras hos Länsstyrelsen så kan du som vill registrera en LEI kod för din stiftelse behöver skicka in dokument som styrker stiftelsens adress och styrelse eller förvaltare.

När du påbörjar en registrering av LEI till stiftelse så kommer uppgifterna du skriver in matchas mot information från Skatteverket. Behöver vi ytterligare information eller dokument för att din registrering ska genomföras så kommer vi kontakta er via mail. I detta mail bifogas blanketter som ni ska fylla i.

Vanliga stiftelser som registrerar LEI kod via oss är pensionsstiftelser.

LEI ideell förening

Generellt sett så är en ideell förening en juridisk person och kan därför i vissa fall behöva en LEI-kod. Detta om den ideella föreningen genomför transaktioner på värdepappersmarknaden. Det är dock inte alla ideella föreningar som finns registrerade hos Bolagsverket. Med anledning av detta är det inte alltid vårt system hittar din förening i samband med att en registrering genomförs. Däremot kommer vi att kunna få en matchning på den ideella föreningens namn genom Skatteverket. I de flesta fall kan du dock komma att behöva skicka in kompletterande dokument för att din registrering av LEI kod ska kunna genomföras. Det handlar då om dokument så som registerutdrag från Skatteverket, registreringsbevis, utskrift från registret och associeringsavtal.

LEI bostadsrättsförening

En bostadsrättsförening är en så kallad ekonomisk förening och en egen juridisk person. För att starta en bostadsrättsförening måste en registrering göras hos Bolagsverket. Om din bostadsrättsförening handlar med värdepapper eller derivat krävs det att föreningen har en giltig LEI-kod. Detta kan du registrera via oss på LEI Registrering. Betalar din bostadsrättsförening en för hög kostnad för LEI så kan du med fördel överföra LEI till oss. Då betalar du bara från 530 kr/år.