Det här är SverigeLEI

SverigeLEI är en LEI-tjänsteleverantör som erbjuder registrering- och förnyelse av Legal Entity Identifier (LEI). Bakom SverigeLEI står det estniska bolaget Baltic LEI OÜ. Men man har även adress hemmahörande i Sverige. Utöver registreringstjänsten SverigeLEI så bedriver man även liknande verksamheter utomlands. Detta genom varumärken så som Norge LEI och Baltic LEI.

SverigeLEI är en officiell registreringsagent till EQS Group. Detta är en Local Operating Unit som blivit ackrediterad av GLEIF. GLEIF är den organisation som står bakom hela systemet kring Legal Entity Identifier. Enligt uppgifterna på SverigeLEI:s hemsida så samarbetar man dock med flera olika LOU:s. Vilka de andra aktörerna skulle vara framgår inte av den information som besökare delges.

Vad gör SverigeLEI?

Precis som andra LEI-tjänsteleverantörer så som NordLEI och LEI Registrering så arbetar SverigeLEI med att administrera registrering- och förnyelse av leikoder. Genom företagets hemsida kan juridiska personer ansöka om LEI och få koden inom 24 timmar. Ansökan sker smidigt med BankID och själva registreringen tar inte mer än 2 minuter att genomföra. Då Sverige inte har någon lokal LOU så samarbetar SverigeLEI med EQS Group. SverigeLEI utfärdar alltså inte några leikoder själva utan möjliggör bara för företag och organisationer att registrera och förnya LEI. Vidare verifierar man att angivna uppgifter stämmer överens med bland annat de uppgifter som finns hos Bolagsverket.

Samarbetet mellan SverigeLEI och EQS Group innebär bland annat att SverigeLEI som registreringsagent ska förmedla inlämnade uppgifter till EQS Group. Detta i enlighet med  ISO 17442:2012 som är den internationella standarden som GLEIF tagit fram.

SverigeLEI
SverigeLEI är en baltisk aktör som erbjuder LEI-registrering i Sverige

Priser hos SverigeLEI

Tack vare SverigeLEI:s konkurrenskraftiga priser har man på senare år lyckats ta en del marknadsandelar från de dominerande LEI-tjänsteleverantörerna i Sverige. Det är exempelvis många företagare som tidigare haft sin Legal Entity Identifier registrerad hos NordLEI men som valt att byta till SverigeLEI på grund av ett betydligt mer förmånligt pris. Hos SverigeLEI är dessutom avgiften till GLEIF på 120 kr inkluderad i samtliga priser. Något som är mycket uppskattat av bolagets kunder. Det enda man som juridisk person behöver tänka på är att moms tillkommer de priser som presenteras på SverigeLEI:s hemsida.

Hos SverigeLEI blir det billigare för den som väljer att registrera- eller förnya leikod för flera år i taget. För nyregistrering av leikod under 1 år är priset 890 kr + moms. Detta kan jämföras med priset hos LEIRegister som är 700 kr + moms för 1 år. Väljer du istället att göra en 3-års registrering hos SverigeLEI så blir priset per år 650 kr + moms. Billigast kommer du undan om du registrerar LEI för 5 år. Då betalar du endast 620 kr per år + moms.

Vid förnyelse av LEI så är priserna ännu lägre. Vid 5-års förnyelse blir kostnaden per år bara 599 kr + moms. Det är så billigt du kan komma undan om du väljer att förnya din LEI hos SverigeLEI.

Tjänster hos SverigeLEI

Då SverigeLEI erbjuder en registreringstjänst för LEI så kan du vända dig till detta företag när det är dags att skaffa ett lei-nummer. Ett sådant nummer krävs för juridiska personer som ska göra transaktioner på den europeiska värdepappersmarknaden. Utöver att ansöka om en ny leikod kan du hos SverigeLEI även förlänga en befintlig kod. Man erbjuder förlängning för både 1, 3 och 5 år. Vid flerårig förnyelse ansvarar SverigeLEI för administrationen av den årliga förnyelsen.

Genom SverigeLEI kan du även hålla dig uppdaterad om vad som händer kring LEI-systemet och läsa artiklar och nyheter inom ämnet. Då återfinner sådan information på LEI-tjänsteleverantörens hemsida.