Frågor & Svar

Här återfinner du svar på vanligt förekommande frågor om LEI Kod, LEI registrering och LEI förnyelse. Har du en fråga som inte besvaras i denna FAQ så är du välkommen att kontakta oss på info@leiregister.se så kan vi förhoppningsvis ge dig svar på din fråga. För information om kostnader återfinner du priser för LEI i vår prislista. Vill du veta mer allmänt om varför banken kräver LEI så kan du läsa mer om det här på vår sida.

Snabbguider:

Vad är LEI-kod?

Vem behöver LEI?

Varför behövs LEI?

Är LEI-koden offentlig?

Hur registrerar jag LEI?

Vad kostar LEI?

Hur lång giltighetstid har en LEI-kod?

Kan jag kontrollera att min LEI Kod är giltig?

Hur förnyar jag LEI?

Vad kostar det att förnya LEI?

Hur fungerar förnyelse för flera år?

Vilka betalningsmetoder accepteras?

Kan jag överföra LEI-kod?