Frågor & Svar

Här återfinner du svar på vanligt förekommande frågor om LEI Kod, LEI registrering och LEI förnyelse. Har du en fråga som inte besvaras i denna FAQ så är du välkommen att kontakta oss på info@leiregister.se så kan vi förhoppningsvis ge dig svar på din fråga. För information om kostnader återfinner du priser för LEI i vår prislista. Vill du veta mer allmänt om varför banken kräver LEI så kan du läsa mer om det här på vår sida.

Snabbguider:

En LEI-kod (Legal Entity Identifier) är en unik alfanumerisk kod bestående av 20 tecken. Koden används för att identifiera företag och juridiska personer som är aktiva på värdepappersmarknaden.

LEI-kod är obligatoriskt för alla organisationer och företag (handelsenheter) som handlar med värdepapper.

LEI behövs för att berörda myndigheter ska kunna identifiera företag och juridiska personer som genomför transaktioner på värdepappersmarknaden. Genom den unika LEI-koden kan varje transaktion som sker kopplas ihop med en eller flera juridiska personen. Således ökar insynen i värdepappersaffärer.

Ja, LEI-koden är offentlig och går att återfinna i databasen hos bland annat GLEIF. Även den information som är kopplad till ett LEI nummer är offentlig så som företagsnamn, organisationsnummer och företagsadress.

Du registrerar LEI via en tjänsteleverantör som är kopplad till en Local Operating Unit (LOU). Här på Leiregister.se kan du registrera och förnya LEI-kod till en av marknadens lägsta priser.

Registrering av LEI kan kosta olika beroende på vilken tjänsteleverantör du vänder dig till. På Leiregister.se gäller följande priser:

LEI 1 år – 700 kr (700 kr/år)
LEI 3 år – 1800 kr (600 kr/år)
LEI 5 år – 2750 kr (550 kr/år)

Priserna är exklusive moms men inklusive alla avgifter.

En LEI-kod är giltig i ett år. Därefter krävs det att du förnyar LEI för att den ska bli aktiv igen.

Ja, du kan kontrollera att din LEI Kod är giltig genom att söka på ditt företagsnamn eller LEI nummer i databasen hos GLEIF.

Du förnyar LEI genom att vända dig till en tjänsteleverantör. Här på Leiregister.se kan du förnya din LEI upp till 5 år.

Vi applicerar samma priser för registrering och förnyelse av LEI. Således kan du förnya LEI från 550 kr/år + moms.

Väljer du att förnya din LEI-kod i fler än ett år så är det din tjänsteleverantör som ansvarar för att din LEI-kod förnyas automatiskt varje år. Du betalar för flera år på en gång och behöver sedan själv inte tänka på att komma ihåg att förnya LEI-koden.

Om du registrerar eller förnyar LEI via Leiregister.se så kan du använda dig av följande betalningsmetoder:

  • VISA
  • Mastercard
  • American Express
  • Bankgiro
  • PayPal
  • Trustly

Har du idag en annan tjänsteleverantör för LEI så kan du ändå förnya via oss på Leiregister.se. Du behöver då överföra ditt LEI-nummer vilket kan ta upp till sju dagar.