10 fördelar med LEI (Legal Entity Identifier)

Det som initierade Legal Entity Identifier (även kallat LEI) var en diskussion kring den bristande öppenheten på värdepappersmarknaden som fördes under ett G20 möte 2011. Det var även G20 som skapade konceptet kring LEI med syfte att samla alla världens företag och juridiska personer i en digital databas. Innan LEI infördes fanns det ingen global standard för att identifiera och koppla företag till finansiella transaktioner. Något som man fick se konsekvenserna av under Lehman Brothers fall och hela den finansiella krisen som pågick i USA under denna tid.

Idag är LEI standard för att identifiera parter i en värdepapperstransaktion. Och även om leikoder inte är obligatoriska i alla jurisdiktioner världen över än så har 1.7 miljoner koder utfärdats utspritt på totalt 225 länder. Och här i Europa krävs det en giltig leikod för det företag som vill göra transaktioner på den europeiska värdepappersmarknaden. Fördelarna med Legal Entity Identifier är många och nedan kan du läsa mer om varför användandet av LEI är så viktigt.

1. Identifierar företag och juridiska personer i en specifik finansiell transaktion
2. Ökar transparensen på värdepappersmarknaden
3. Ökar kvaliteten på den finansiella informationen
4. Ger företag och juridiska personer ett bevis på sin existens
5. Förhindrar banker från att bevilja lån med redan pantsatta säkerheter
6. Underlättar rapporteringen till berörda myndigheter (så som Finansmyndigheten)
7. Erbjuder en ISO standard som är densamma världen över
8. Hjälper banker att övervaka skulder
9. Hjälper till att bedöma den totala utlåningen inom en företagskoncern
10. Möjliggör smidig och enkel spårning av transaktioner
LEI erbjuder en global standard för identifiering av företag och juridiska personer

LEI statistik

GLEIF som är den organisation som ligger bakom systemet kring LEI har alla existerande LEI:s samlade i The Global LEI index. Denna databas återfinns på GLEIF:s hemsida där du själv kan söka på både koder och juridiska personer. Genom att använda sig av det sökverktyg som återfinns i The Global LEI index kan man få fram mycket intressant data om Legal Entity Identifier. Här har vi plockat fram relevant data kring användandet av LEI i både Sverige och resten av världen som vi hoppas du ska finna intressant.

  • I Sverige finns det 65 546 aktiva leikoder
  • 14 753 av dessa LEI återfinns i Stockholm
  • 55 252 av Sveriges utfärdade LEI härrör aktiebolag*
  • I Danmark finns det 67 785 aktiva leikoder
  • I Norge finns det 34 174 aktiva leikoder
  • Det finns leikoder utfärdade i totalt 225 länder världen över

* I Sverige finns det totalt 502 178 aktiebolag registrerade (november 2019)